وبسایت محمد خانی

پروژه شهرک‌های کشاورزی

با رویکرد حذف واسطه‌ها و توزیع قیمت منصفانه

رهبر معظم انقلاب با اشاره به اهمیت کشاورزی به عنوان یکی از اساسی‌ترین محورهای توسعه در کشور  همواره تاکید بر ارتقای صنعت کشاورزی در راستای جهش تولید داشته‌اند. متاسفانه در کشور ما به صنعت کشاورزی با وجود پتانسیل‌های بالا بهای لازم داده نشده است. یکی از موانع و مشکلات در این حوزه تعیین قیمت‌های نامتناسب برای محصولات توسط واسطه‌ها و نارضایتی کشاورزان از این وضعیت می‌باشد که باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

 هلدینگ سلام از طریق راه اندازی پروژه ساخت شهرک‌های کشاورزی با رویکرد حذف واسطه‌های خرید و فروش محصولات کشاورزی، پرداخت نرخ عادلانه  محصولات به کشاورز و همچنین فروش محصولات به مصرف کنندگان نهایی با سود عادلانه، در پی آن است در جهت جهش تولید گام برداشته و وابستگی خود به سایر کشورها را به حداقل برساند و همچنین موجب رشد صنعت کشاورزی گردیده و میزان رضایت کشاورزان را افزایش دهد.