اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی رویکرد اقتصاد مقاومتی در کشور ما در راستای کاهش وابستگی به صنعت نفت و همچنین توجه به سایر راهبردهای اقتصادی به‌منظور پیشرفت اقتصادی برای رفع چالش‌های تحریم‌های بین‌المللی ...

مهندسی-ارزش
مهندسی ارزش

مهندسی ارزش موفقیت پروژه‌های عمرانی کلان با متغیرهایی مانند کیفیت، هزینه و از همه مهم‌تر زمان تکمیل پروژه سنجیده می‌شوند. یکی از ابزارهای مفیدی که می‌تواند اثر مثبتی بر روند پروژه و ...

تامین-منابع-مالی
روش‌های تامین مالی

تامین مالی تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق دو روش، استفاده از منابع داخلی شرکت‌ها و یا استفاده از منابع خارجی انجام می‌پذیرد. در روش استفاده از منابع خارجی، ...

ppp-contract
سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد کلان که نقش کلیدی در رشد اقتصادی یک کشور دارد سرمایه گذاری است. با توجه به نقش مثبت سرمایه گذاری در چرخه اقتصادی ...